ZARZĄDZENIE Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 17 marca 2017r w sprawie stałych spotkań informacyjnych w Sądzie Rejonowym w Gryfinie w ramach polubownych metod rozwiązywania sporów

Działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015 poz.2316 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1


Ustala się stałe spotkania informacyjne w sprawie mediacji w Sądzie Rejonowym w Gryfinie.

 

§ 2


Spotkania odbywać się będą w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 2, w  pokoju nr 8, w każdą pierwszą środę miesiąca, w godzinach od 9.00 do 10.30.

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZES
Sądu Rejonowego w Gryfinie
Monika Gniazdowska

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 17 marca 2017r w sprawie stałych spotkań informacyjnych w Sądzie Rejonowym w Gryfinie w ramach polubownych metod rozwiązywania sporów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Konojacki
Dokument z dnia:
2017-03-17
Publikacja w dniu:
2017-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Konojacki
Dokument z dnia:
2017-03-17
Publikacja w dniu:
2017-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Konojacki
Dokument z dnia:
2017-03-17
Publikacja w dniu:
2017-03-17
Opis zmiany:
b/d