Informacje statystyczne

Sprawozdania za rok 2020

MS - S20r - sprawozdania w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS - S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS- Kom 23 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S1r - sprawozdania w sprawach cywilnych

MS-S5r sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych 

MS-S6r- sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7r - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej 

MS-S16)18r sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2020 roku

MS - S20r - sprawozdania w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS - S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS- Kom 23 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S1r - sprawozdania w sprawach cywilnych

MS-S5r sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6r- sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7r - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S16)18r sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

Sprawozdania statystyczne za rok 2019

MS - Kom 23 - sprawozdanie z czynności komornika

MS - S20r - sprawozdania w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS - S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-S1r - sprawozdania w sprawach cywilnych

MS-S5r sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6r- sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7r - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S16-18r sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2019 roku

MS - Kom 23 - sprawozdanie z czynności komornika

MS - S20r - sprawozdania w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS - S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-S1r - sprawozdania w sprawach cywilnych

MS-S5r sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6r- sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7r - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S16)18r sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

 

Sprawozdania statystyczne za rok 2018

MS - Kom 23 Sprawozdanie z działalności komornika

MS - S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS - S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS - S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS - S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS - S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS - S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS - S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS - S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2018 roku

MS - Kom 23 Sprawozdanie z działalności komornika

MS - S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS - S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS - S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS - S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS - S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS - S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS - S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS - S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za rok 2017

MS - Kom 23 Sprawozdanie z działalności komornika

MS - S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS - S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS - S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS - S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS - S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS - S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS - S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS - S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2017 roku

MS - Kom 23 Sprawozdanie z działalności komornika

MS - S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS - S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS - S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS - S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS - S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS - S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS - S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS - S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Sprawozdania statystyczne za rok 2016

MS - Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

MS - S1 - Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS - S5 - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS - S6 - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS - S7 - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS - S10- Sprawozdania z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS - S16 - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS - S20KW - Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS - S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2016 roku

MS - Kom 23 Sprawozdanie z działalności komornika

MS - S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS - S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS - S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS - S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS - S10 sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS - S16-18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS - S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS - S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Sprawozdania statystyczne za rok 2015

MS - Kom 23 Sprawozdanie z działalności komornika

MS - S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS - S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS - S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

MS - S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich

MS - S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS - S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rejestr zmian dla: Informacje statystyczne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2021-01-22 14:57:20
Publikacja w dniu:
2021-01-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2020-09-28 07:52:42
Publikacja w dniu:
2020-09-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2020-09-28 07:47:04
Publikacja w dniu:
2020-09-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2020-02-04
Publikacja w dniu:
2020-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2020-02-04
Publikacja w dniu:
2020-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2020-02-04
Publikacja w dniu:
2020-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2020-02-04
Publikacja w dniu:
2020-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2020-02-04
Publikacja w dniu:
2020-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2019-02-07
Publikacja w dniu:
2019-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2018-08-02
Publikacja w dniu:
2018-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Konojacki
Dokument z dnia:
2017-07-26
Publikacja w dniu:
2017-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Konojacki
Dokument z dnia:
2017-07-26
Publikacja w dniu:
2017-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-01-30
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
Dodanie statystyk za rok 2016
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-01-11
Publikacja w dniu:
2017-01-11
Opis zmiany:
b/d