Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów

Dane kontaktowe:

ul. Grunwaldzka 2
74 – 100 Gryfino
pokój nr 6, parter

 

 

BOI

91-42-00-307

BOI Wydziału Ksiąg Wieczystych

91-42-00-379

godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek – piątek 8:00- 15:00

Dodatkowo w każdy poniedziałek w godz. 15:30-18:00 pełnione są dyżury w sekretariatach wydziałów.

Interesanci z V Wydziału Ksiąg Wieczystych obsługiwani są w Biurze Podawczym V Wydziału Ksiąg Wieczystych przy ul. Grunwaldzkiej 8 - pok. 108 - I piętro.

 

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Gryfinie usytuowane jest na parterze (pokój nr 6) w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2. Kontakt z BOI można uzyskać pod numerem telefonu 91-42-00-307 oraz e-mailem: informacja@gryfino.sr.gov.pl

 

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Gryfinie zostało utworzone w celu zapewnienia wstępnej obsługi stron w Sądzie oraz ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw i sekretariatów oraz o zakresie ich działania. Jest on połączony z Biurem Podawczym Sądu Rejonowego w Gryfinie, co umożliwia także wstępną kontrolę składanych pism procesowych, np. czy są podpisane, czy dołączono odpowiednią liczbę odpisów, czy zawierają wymagane dla danej sprawy załączniki.

Zadaniami BOI jest:

 1. Informowanie o funkcjonujących wydziałach Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz o zakresie ich działania,
 2. Informowanie o lokalizacji wydziałów i ich sekretariatów, a także podawanie numerów telefonów do wydziałów i godzin ich pracy,
 3. wskazywanie właściwości sądów wszystkich instancji,
 4. udostępnianie list biegłych sądowych, kancelarii adwokackich, radców prawnych, notarialnych i komorniczych, tłumaczy przysięgłych oraz lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności,
 5. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które trzeba złożyć w sprawie, dystrybucja formularzy urzędowych np. w postępowaniu cywilnym uproszczonym,
 6. udostępnianie wzorów pism sądowych np. pozwów, wniosków w najbardziej typowych kategoriach spraw,
 7. informowanie o wysokości kosztów i opłat sądowych oraz o sposobie ich uiszczeniawraz z podaniem konta sądu,
 8. informowanie o możliwości i sposobie ubiegania się o pomoc sądową,
 9. informowanie o terminach i miejscach rozpraw, o zakończeniu sprawy oraz czy wyznaczono posiedzenia,
 10. informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia i procedurze z tym związanej,
 11. kierowanie do właściwych sal rozpraw.

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2022-02-23 10:06:26
Publikacja w dniu:
2022-02-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Łobos
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2022-02-23 09:50:45
Publikacja w dniu:
2022-02-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2022-02-23 09:48:21
Publikacja w dniu:
2022-02-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2021-02-16 11:28:29
Publikacja w dniu:
2021-02-16
Zmiany:
Podejrzyj