Zaproszenie do złożenia oferty na usługę ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Gryfinie

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Gryfinie

 

USŁUGA OCHRONY OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO W GRYFINIE

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości dostępnym pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce e-learning.

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb4a1456-90c0-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Numer Postępowania:

D-ZP/31/32/1/2023

Nazwa Postępowania:

USŁUGA OCHRONY OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO W GRYFINIE

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej obiektów, osób i mienia sądu oraz sprawowanie ochrony poprzez system stałego monitorowania alarmowej instalacji włamaniowej, napadowej i pożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Gryfinie: • przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Gryfinie • przy ul. Grunwaldzkiej 8 w Gryfinie oraz z budynku Zamiejscowego Wydziału Karnego w Chojnie przy ul. Dworcowej 1

Tryb Postępowania:

Podstawowy art. 275 pkt 1

Rodzaj zamówienia:

Usługi społeczne

Waluta postępowania:

PLN

Kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

Data ogłoszenia:

11.01.2023

Termin składania ofert:

19.01.2023 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert

19.01.2023 godz. 11.00

 

Rejestr zmian dla: Zaproszenie do złożenia oferty na usługę ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Gryfinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2023-01-13 11:40:34
Publikacja w dniu:
2023-01-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2023-01-13 08:56:57
Publikacja w dniu:
2023-01-13
Zmiany:
Podejrzyj