Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Sekretariat ZKSS

ul. Grunwaldzka 8
74-100 Gryfino
pok. 102 - 103, I piętro

91 42 00 384

91 42 00 387

 

Kierownik Zespołu

Magdalena Kwiecień

ul. Grunwaldzka 8
74-100 Gryfino
pok. 12 - parter

91 42 00 386

Dyżury w godzinach 8:00 - 14:00: wtorek, czwartek, piątek

 

Właściwość Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej:

Czynności o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, czynności w ramach prowadzonych dozorów i wykonywania kar ograniczenia wolności oraz czynności wykonywane w ramach postępowania w sprawach nieletnich.

Rejestr zmian dla: Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej