III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Grunwaldzka 2
74 – 100 Gryfino
pok. 114 (I piętro)

91 42-00-321

91 42-00-326

 

Przewodniczący wydziału: SSR Alfred Bajon

Kierownik sekretariatu: Jolanta Lis

 

Właściwość Wydziału:

  1. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego (bez rozwodów) i opiekuńczego.
  2. Sprawy dotyczące nieletnich , w szczególności: pochodzenie dziecka, alimenty.
  3. Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, o przysposobienie, rozstrzyganie istotnych spraw dziecka i rodziny w razie braku porozumienia miedzy rodzicami, ustalenie kontaktu z małoletnim, opieka, kuratela.
  4. Sprawy o leczenie odwykowe osób uzależnionych.
  5. Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Obszar właściwości:

- dla gmin: Gryfino, Cedynia, Chojna, Banie, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko – Zdrój,  Widuchowa

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich