Rachunki bankowe

Numery kont bankowych Sądu Rejonowego w Gryfinie:

Numer konta Bank Tytuł wpłaty Wpisać
55 1010 1599 0057 9922 3100 0000 NBP O/O Szczecin

Dochody budżetowe:

- opłaty od wniosku i pozwu,
- opłaty od zażaleń,
- opłaty od skarg,
- koszty spraw sądowych,
- grzywny,
- wpisy i odpisy Ksiąg Wieczystych

Sygnatura akt sprawy
PLN    06 1130 1017 0021 1002 2690 0004
USD    76 1130 1017 0021 1002 2690 0005
EUR    60 1130 1017 0021 1002 2690 0002
CHF    87 1130 1017 0021 1002 2690 0001
GBP    33 1130 1017 0021 1002 2690 0003
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Depozyty sądowe:

- poręczenia i zabezpieczenia majątkowe,
- wadium,  
- kaucje

Sygnatura akt sprawy
29 1130 1176 0022 2113 5620 0003 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Depozytowe sumy na zlecenie:

- zaliczki na biegłych,
- zaliczki na tłumaczy,
- zaliczki na kuratorów

Sygnatura akt sprawy
02 1130 1176 0022 2113 5620 0004  

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

Sygnatura akt i imię nazwisko dłużnika

INFORMACJA O SPOSOBACH UISZCZANIA OPŁAT SĄDOWYCH W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ W SĄDZIE REJONOWYM W GRYFINIE

 
Na podstawie § 4b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 408 i 948 z póz zm.)
informuję co następuje:

  • W Sądzie Rejonowym w Gryfinie opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej za pomocą urządzeń elektronicznych - Samoobsługowych Terminali Płatniczych (STP).
  • Uiszczenie opłaty sądowej w sprawach cywilnych może być dokonywane  na rachunek bankowy bieżący dochodów  :  NBP O/O Szczecin 55 1010 1599 0057 9922 3100 0000 z podaniem sygnatury akt sprawy.

Informacja podlega udostępnieniu:

  • tablica ogłoszeń w budynku sądu
  • strona internetowa sądu

Wpłat gotówkowych z tytułu depozytów sądowych można dokonywać w placówkach Banku Pekao SA, który prowadzi zastępczą obsługę kasową BGK na poniżej podane nr kont bankowych.

Wpłaty są wolne od opłat bankowych.

W Gryfinie placówka Banku Pekao SA mieści się przy ul. Parkowa 3, 74-100 Gryfino.

Waluta

Nr kont wyłącznie do wpłat gotówkowych

z tyt. depozytów sądowych

dokonywanych w placówkach Banku Pekao SA

PLN

05 1240 6957 0111 0000 0000 0840

USD

58 1240 6957 0787 0000 0000 0133

EUR

11 1240 6957 0978 0000 0000 0159

CHF

92 1240 6957 0797 0000 0000 0088

GBP

98 1240 6957 0789 0000 0000 0089

Nie ma możliwości wpłat i wypłat sum depozytowych w kasie Sądu tj. poręczeń i zabezpieczeń majątkowych, kaucji, wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umów.

Informacja o zasadach rozliczania wpłat zaliczek przez Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie

Informujemy, że zaliczki pobrane w poprzednich latach rozliczeniowych należy zwracać na rachunek dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Gryfinie, na konto: 55 1010 1599 0057 9922 3100 0000,

natomiast zaliczki pobrane w bieżącym roku rozliczeniowym należy zwracać na rachunek wydatków budżetowych Sądu Rejonowego w Gryfinie, na konto:

08 1010 1599 0057 9922 3000 0000.

Numer konta Sądu Rejonowego w Gryfinie, na które należy dokonać wpłaty w wysokości 5 (pięciu) złotych na rejestr spadkowy w tytule przelewu wskazać nazwisko spadkodawcy

29 1130 1176 0022 2113 5620 0003

Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2023-03-22 12:00:27
Publikacja w dniu:
2023-03-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2023-03-22 11:59:19
Publikacja w dniu:
2023-03-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2023-03-22 11:57:55
Publikacja w dniu:
2023-03-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2022-09-26 10:40:18
Publikacja w dniu:
2022-09-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2022-09-26 10:39:49
Publikacja w dniu:
2022-09-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2022-09-26 10:38:41
Publikacja w dniu:
2022-09-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2022-09-26 10:37:18
Publikacja w dniu:
2022-09-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2022-09-26 10:36:27
Publikacja w dniu:
2022-09-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2020-11-09 15:39:44
Publikacja w dniu:
2020-11-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2020-02-26
Publikacja w dniu:
2020-02-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2018-06-11
Publikacja w dniu:
2018-06-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d