Aktualności

Artykuły

 • Komunikat

  W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, uwzględniając zalecenia  Ministra Sprawiedliwości i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, w obliczu kryzysu i odpowiedzialności za zdrowie własne, współpracowników i uczestników postępowań sądowych odwołane zostaną terminy rozpoznania spraw wyznaczonych w Sądzie Rejonowym w okresie 13-31 marca 2020 roku,z wyjątkiem spraw, w których nieprzeprowadzenie posiedzenia lub rozprawy wywoła nieodwracalne skutki procesowe,  w szczególności spraw w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz pilnych spraw rodzinnych i opiekuńczych.

 • Komunikat

  Osoby wezwane na rozprawę/posiedzenie (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), które wróciły z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miały kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem niezwłocznie przekażą tą informację Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub na Biuro Obsługi Interesantów - telefonicznie bądź drogą mailową (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej). Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana. Osoby takie mogą wnosić z ww. powodu o odroczenie rozpraw lub usprawiedliwienie swojej nieobecności i nie powinny stawiać się do Sądu.

 • Komunikat

  Wyłączone jest funkcjonowanie Biura Podawczego i Biura Podawczego V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie za wyjątkiem przyjmowania korespondencji od instytucji publicznych oraz operatorów pocztowych.

 • Komunikat

  Wstrzymane zostają czynności wykonywane przez kuratorów sądowych poza budynkami sądów, za wyjątkiem tych, które Kierownik Zespołu uzna za niecierpiące zwłoki. Wizyty osób, które zostały wezwane przez kuratorów do osobistego stawiennictwa, powinny zostać przełożone.

 • Komunikat

  Pracownicy Sądu telefonicznie informują Prezesa lub Dyrektora Sądu:
  o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności, w sytuacjach wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego, bądź o każdym przypadku kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CoV-2

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-10-18
Publikacja w dniu:
2017-10-18
Opis zmiany:
b/d