Zaproszenie do składania ofert - Usługi konserwacji budynków

Sąd Rejonowy w Gryfinie zaprasza do złożenia  w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferty cenowej na wykonanie usługi:

Konserwacji obiektów Sądu Rejonowego w Gryfinie  przy ul. Grunwaldzkiej 2, ul. Grunwaldzkiej 8 oraz w Zamiejscowym Wydziale w Chojnie przy ul. Dworcowej 1

 

Termin realizacji umowy:  w okresie od 01.02.2017r. do 31.01.2018r.

W przypadku potrzeby obejrzenia obiektów lub zgłoszenia pytań, proszę o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 91 42 00 366, w celu umówienia się na spotkanie w siedzibie Sądu.

Oferty proszę składać w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 2 w pokoju nr 6 do godziny 15.00 dnia 18 stycznia 2017r.

W załączeniu przedstawiam szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

W ofercie proszę podać miesięczną ryczałtową cenę netto i brutto, tj. z VAT.

Do oferty proszę dołączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w wykonywaniu prac/usług o identycznym lub podobnym charakterze - własne lub zatrudnionych pracowników. Preferowane wykształcenie techniczne i doświadczenie w branży budowlanej oraz posiadanie uprawnień elektrycznych min. Gr 1E. 

Ponadto proszę o złożenie aktualnego odpisu z KRS oraz oświadczenia, że prowadzona działalność objęta jest ubezpieczeniem OC.

 

Dyrektor
Sądu Okręgowego w Szczecinie
Sławomir Kij

Rejestr zmian dla: Zaproszenie do składania ofert - Usługi konserwacji budynków

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-01-11
Publikacja w dniu:
2017-01-11
Opis zmiany:
b/d