Zaproszenie do składania ofert - Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych

W trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Sąd Rejonowy w Gryfinie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych  na Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych w budynkach Sądu Rejonowego  w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 2 i 8 oraz ul. Dworcowa 1 w Chojnie.

 Ofertę należy złożyć w  w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Gryfinie, 74-100 Gryfino ul. Grunwaldzka 2, w terminie najpóźniej   do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 09.00.  Pełna treść ogłoszenia  w załączniku .

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na  Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych w budynkach Sądu Rejonowego  w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 2 i 8 oraz ul. Dworcowa 1 w Chojnie do pobrania.


Dyrektor Sądu Rejonowego w Gryfinie

Lilianna Ochmańska

Rejestr zmian dla: Zaproszenie do składania ofert - Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-08-09
Publikacja w dniu:
2017-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-08-09
Publikacja w dniu:
2017-08-09
Opis zmiany:
b/d