Wyniki konkursu na stanowisko: referendarz – 1 etat – Sąd Rejonowy w Gryfinie

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko

referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Gryfinie


Stosownie do treści § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r poz. 331, z późn. zm.) informuję, że w konkursie na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Gryfinie udział wzięli:

  1. Ewelina Kwiecińska-Guckler
  2. Joanna Konkel
  3. Justyna Olejnik
  4. Katarzyna Pawłowicz
  5. Grażyna Naczk-Puchacz
  6. Anna Wraga

 

Kandydaci uzyskali następującą ilość punktów:

L.p.

Imię i nazwisko

Liczba punktów

1.

Ewelina Kwiecińska-Guckler

44 i 9 (łącznie 53)

2

Joanna Konkel

39 i 12 (łącznie 51)

3

Justyna Olejnik

44 i 9 (łącznie 53)

4

Katarzyna Pawłowicz

46 i 8 (łącznie 54)

5

Grażyna Naczk-Puchacz

41 i 5 (łącznie 46)

6

Anna Wraga

47 i 16 (łącznie 63)

Na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Gryfinie wybrana została Pani Anna Wraga.

Ustalenie rezerwowej listy kandydatów było niemożliwe, bowiem żaden z pozostałych kandydatów nie uzyskał w konkursie wymaganej łącznie minimalnej liczby punktów z części testowej (46) i za rozwiązanie kazusów (12). 

Rejestr zmian dla: Wyniki konkursu na stanowisko: referendarz – 1 etat – Sąd Rejonowy w Gryfinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2017-12-21
Publikacja w dniu:
2017-12-21
Opis zmiany:
b/d