Uchwała zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 12 grudnia 2018 r.

Zebranie sędziów Sądu Rejonowego w Gryfinie popiera żądania urzędników sądów powszechnych w sprawie poprawy warunków pracy i płacy, w tym również żądania wyrażone w piśmie pracowników Sądu Rejonowego w Gryfinie kierowanym do Posłów RP, Ministra Sprawiedliwości i Związków Zawodowych: NSZZ „Solidarność”, „Ad Rem”.

Działanie sądów i wykonywanie zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej byłoby niemożliwe bez pracy pracowników Sekretariatów, asystentów sędziego, pracowników pionów administracyjnych i technicznych. Ich codzienna praca i zaangażowanie bezpośrednio wpływa na szybkość i sprawność postępowań, ale także kształtuje wizerunek wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie. W interesie wymiaru sprawiedliwości jest, aby pracownicy sądów powszechnych, po latach zamrożenia ich płac, doczekali się realnych działań w kierunku zapewnienia godnych wynagrodzeń, stanowiących adekwatną kompensatę dla wysiłku wkładanego w realizację zakresu obowiązków służbowych.

Zebranie zobowiązuje Prezes Sądu do opublikowania uchwały na stronie internetowej Sądu i w miejscu widocznym we wszystkich budynkach Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz przesłania jej odpisu Ministrowi Sprawiedliwości, prezesom sądów w apelacji szczecińskiej i mediom lokalnym.

Rejestr zmian dla: Uchwała zebrania sędziów Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 12 grudnia 2018 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2018-12-12
Publikacja w dniu:
2018-12-21
Opis zmiany:
b/d