Uchwała nr 3 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 29.01.2018 r.

Uchwała nr 3

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 29.01.2018 r.


Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Gryfinie wyraża sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Macieja Żelazowskiego oraz o niewyrażeniu zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego przez Sędzię Sądu Okręgowego w Szczecinie Władysławę Motak w związku z osiągnięciem przez nią 60 roku życia. Decyzje te, w ocenie Zebrania Sędziów, są zarazem pozbawione merytorycznych przesłanek jak i są przejawem lekceważenia osób, których dotyczą, naruszają przy tym konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy.

Zebranie zobowiązuje Prezes Sądu do opublikowania uchwały na stronie internetowej Sądu oraz przesłania jej odpisu Ministrowi Sprawiedliwości, prezesom sądów w apelacji szczecińskiej i mediom lokalnym.

Rejestr zmian dla: Uchwała nr 3 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 29.01.2018 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2018-02-23
Publikacja w dniu:
2018-02-23
Opis zmiany:
b/d