Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie I etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Gryfinie.

W dniu 7 marca 2017r zebrała się Komisja Konkursowa celem przeprowadzenia I ETAPU konkursu na stanowisko stażysty, zgodnie z ogłoszeniem o naborze z dnia 17 lutego 2017r w osobach:
Sędzia Sądu Rejonowego w Gryfinie -  Krystyna Radożycka,
Kierownik Sekretariatu VI Wydziału Karnego – Róża Rożko,
Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego – Monika Polak,
Kierownik Oddziału Administracyjnego – Hanna Kosatka.
Komisja wybrała ze swojego grona:

Przewodniczącego w osobie SSR Krystyny Radożyckiej,
Sekretarza Komisji w osobie – Hanna Kosatka.

Komisja stwierdza, że ogłoszenie o konkursie ukazało się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gryfinie, na tablicy ogłoszeń oraz w gazecie lokalnej „Gazeta Gryfińska”.
Komisja dokonała wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
Komisja stwierdza, że wpłynęły 3 oferty kandydatów na stanowisko stażysty.
W wyniku wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów, do etapu II – praktycznego sprawdzianu umiejętności zakwalifikowano następujących kandydatów:

 

L.p.

Nazwisko i imię

1

Bosy Katarzyna

2

Dłubak Bartosz

3

Stelmach-Filipczak Aleksandra


Zarządzeniem Przewodniczącego Komisji wyznaczono termin przeprowadzenia II i III ETAPU konkursu na dzień 15 marca 2017r od godz. 9:00 , w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8 – pokój 11.
II etapu konkursu tj. praktycznego sprawdzianu umiejętności, kandydaci przystąpią w następującej kolejności:

 

L.p.

Nazwisko i imię

Godzina

1

Bosy Katarzyna

900

2

Dłubak Bartosz

900

3

Stelmach-Filipczak Aleksandra

900


Etap III konkursu stanowiła będzie rozmowa kwalifikacyjna.
Komisja ustaliła, by o terminie powiadomić zakwalifikowanych kandydatów poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gryfinie oraz na tablicy ogłoszeń.

Rejestr zmian dla: Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie I etapu konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Gryfinie.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Konojacki
Dokument z dnia:
2017-03-07
Publikacja w dniu:
2017-03-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Konojacki
Dokument z dnia:
2017-03-07
Publikacja w dniu:
2017-03-07
Opis zmiany:
b/d