Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Anieli Nowik - sygn. akt I Ns 497/22

Sąd Rejonowy w Gryfinie w Wydziale I Cywilnym ogłasza, iż w dniu 27 września 2022 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 497/22 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Anieli Nowik z domu Pastuła (PESEL 59121602242), zmarłej dnia 10 czerwca 2021 r. w Gryfinie, ostatnio stale zamieszkałej w Kołbaczu. Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Anieli Nowik - sygn. akt I Ns 497/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Łobos
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2022-11-07 18:45:56
Publikacja w dniu:
2022-11-07
Zmiany:
Podejrzyj