Ogłoszenie w sprawie I Ns 847/21

Sąd Rejonowy w Gryfinie w Wydziale I Cywilnym ogłasza, iż w dniu 20 grudnia 2021 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 847/21 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Gieczańskim (PESEL 57122810457), zmarłym dnia 27 września 2020 r., ostatnio zamieszkałym w Trzcińsku-Zdroju. Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 847/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Łobos
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2021-12-23 13:18:53
Publikacja w dniu:
2021-12-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Łobos
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2021-12-23 13:17:53
Publikacja w dniu:
2021-12-23
Zmiany:
Podejrzyj