Ogłoszenie w sprawie I Ns 841/21

Sąd Rejonowy w Gryfinie w Wydziale I Cywilnym ogłasza, iż w dniu 28 grudnia 2021 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 841/21 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Wiktorze Żukowskim (PESEL 53041912496), synu Jana i Jadwigi, zmarłym dnia 28 sierpnia 2021 r. w Rożnowie, ostatnio zamieszkałym w Rożnowie nr 27/2, gmina Banie. Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 841/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Łobos
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2022-01-12 08:06:49
Publikacja w dniu:
2022-01-12
Zmiany:
Podejrzyj