Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Gryfinie

Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego  Sądu Rejonowego w Gryfinie

Sąd Rejonowy w Gryfinie, działając zgodnie z  Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia
21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2022.998) informuje, że posiada zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

1.       Zagospodarowanie zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego odbędzie się poprzez :

a)       nieodpłatne przekazanie innej jednostce (jednostce o której mowa w § 38 rozporządzenia) 

b)      sprzedaż – o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie w sposób określony w pkt. 1a.

c)       zbycie w formie darowizny, (jednostki o których mowa w § 39 rozporządzenia) o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1a-1b.

d)      utylizację, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie w sposób określony w pkt 1a-1c.

2.       Jednostki o których mowa w § 38 i 39 w/w rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem w/w składników majątkowych w formie nieodpłatnego przekazania lub darowizny winny złożyć w terminie  do dnia 11 grudnia 2023 r., pisemny wniosek do Dyrektora Sądu Rejonowego w Gryfinie.

3.       Zgodnie z § 7 ust. 2 w/w rozporządzenia przy gospodarowaniu zużytymi składnikami uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych organów lub jednostek, o których mowa w §1.

4.       Nie przekazane lub zbyte w formie darowizny składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem sprzedaży – po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku.

5.       Zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego (o ile nie zostały przekazane nieodpłatnie, sprzedane lub zbyte w formie darowizny) będą zlikwidowane w sposób określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2022.998)

6.       Informacje w sprawie niniejszego ogłoszenia można uzyskać telefonicznie pod nr 91 42 00 366. 

7.       Składniki majątku ruchomego można oglądać w godz. 10-14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

 

 

Załączniki:

1.       Załącznik nr 1 - Wykaz składników majątkowych

2.       Załącznik nr 2 – wniosek o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku

3.       Załącznik nr 3 – wniosek o sprzedaż składników rzeczowych majątku

4.       Załącznik nr 4 – wniosek o darowiznę składników rzeczowych majątku 

 

 

 

                                                                                                           Dyrektor

                                                                                               Sądu Rejonowego w Gryfinie

                                                                                                     Barbara Dybczak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Gryfinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2023-12-04 14:20:56
Publikacja w dniu:
2023-12-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2023-12-04 14:20:32
Publikacja w dniu:
2023-12-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2023-12-04 14:19:13
Publikacja w dniu:
2023-12-04
Zmiany:
Podejrzyj