Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wojciechu Jasińskim

Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział I Cywilny zawiadamia o wydaniu w dniu 21 września 2018r.  w sprawie I Ns 70/18 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wojciechu Jasińskim PESEL 49012016977 zmarłym w dniu 2 listopada 2017r., ostatnio zamieszkałym w Widuchowej – Stacja 2/3.

Osoby będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wojciechu Jasińskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
b/d