Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wojciechu Jasińskim

Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział I Cywilny zawiadamia o wydaniu w dniu 04 czerwca 2019r.  w sprawie I Ns 663/17 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Boneckim PESEL 50040108035 zmarłym w dniu 12 kwietnia 2014r., ostatnio zamieszkałym w Kołbaczu.

            Osoby będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wojciechu Jasińskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2019-06-17
Publikacja w dniu:
2019-06-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2019-06-17
Publikacja w dniu:
2019-06-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2019-06-17
Publikacja w dniu:
2019-06-17
Opis zmiany:
b/d