Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Władysławie Hołubowskim

 

Marlena Kawczyńska

starszy Protokolant Sądowy

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA SPADKU

PO WŁADYSŁAWIE HOŁUBOWSKIM

 

                Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział I Cywilny zawiadamia o wydaniu w dniu 06 września 2019r. w sprawie I Ns 600/19 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Władysławie Hołubowskim PESEL 50052204235, zmarłym w dniu 24 kwietnia 2015r. w Gryfinie, ostatnio zamieszkałym w Gryfinie przy ul. Krasińskiego 84/2.

            Osoby będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Władysławie Hołubowskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2019-09-25
Publikacja w dniu:
2019-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2019-09-25
Publikacja w dniu:
2019-09-25
Opis zmiany:
b/d