Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Waldemarze Michalak

Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział I Cywilny zawiadamia o tym, że w dniu 7 lutego 2019 roku Kazimiera Michalak złożyła w sprawie I Ns 113/19 wykaz inwentarza po Waldemarze Michalak numer Pesel: 65041610793, zmarłym w dniu 24 lutego 2018 r., ostatnio zamieszkałym w Lubiczu.

Osoby będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Waldemarze Michalak

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-12
Opis zmiany:
b/d