Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Czesławie Mazur

GŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA SPADKU

PO CZESŁAWIE MAZUR

 

                Sąd Rejonowy w Gryfinie Wydział I Cywilny zawiadamia o wydaniu w dniu 30 lipca 2019r.  w sprawie I Ns 517/19 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Czesławie Mazur, PESEL 34052007241, zmarłej w dniu 27 października 2014r. w Kamiennym Jazie, ostatnio zamieszkałej w Kamiennym Jazie.

            Osoby będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Czesławie Mazur

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2019-08-12
Publikacja w dniu:
2019-08-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Informatycznego
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2019-08-12
Publikacja w dniu:
2019-08-12
Opis zmiany:
b/d