Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bogdanie Jarosławie Telszewskim

Sygn. akt I Ns 663/19

 

                                                                                                                                              Dnia 15 listopada 2019 roku

 

 

 

OGŁOSZENIE

Referendarz sądowy w Sadzie Rejonowy w Gryfinie w Wydziale I Cywilnym ogłasza, iż w dniu 9 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 663/19 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Bogdanie Jarosławie Telszewskim PESEL 53012008195, zmarłym w dniu 27 lipca 2019 r. roku w Szczecinie, ostatnio zamieszkałym w Baniach, ul. Skośna 5. Referendarz poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bogdanie Jarosławie Telszewskim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2019-11-15
Publikacja w dniu:
2019-11-15
Opis zmiany:
b/d