Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Sternalu

Sad Rejonowy w Gryfinie w Wydziale I Cywilnym ogłasza, iż w dniu 28 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 17/16 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Sternalu, PESEL 57091218816, zmarłym w dniu 28 sierpnia 2014 roku w Toruniu, bez stałego miejsca ostatniego zamieszkania.

Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Sternalu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-01-16
Publikacja w dniu:
2017-01-16
Opis zmiany:
b/d