Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza po Marku Furgale

Sąd Rejonowy w Gryfinie zawiadamia, że w tutejszym Sądzie w dniu 24 października 2016 r. Mateusz Sylwester Furgał złożył wykaz inwentarza po zmarłym 2 maja 2016 r. w Gryfinie Marku Furgale, PESEL 70031401776. Z wykazem inwentarza można zapoznać się w Sądzie Rejonowym w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 2, pokój 210.      

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i ponadto mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza po Marku Furgale

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-01-30
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
b/d