Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Stanisławie Chodynieckim

Sygn. Akt I Ns 926/16

Sąd Rejonowy w Gryfinie zawiadamia, że w tut. Sądzie w dniu 29 kwietnia 2016r. Tomasz Chodyniecki złożył wykaz inwentarza po zmarłym 5 stycznia 2016r. w Żórawiach Janie Stanisławie Chodynieckim, pesel 59061512430. Z wykazem inwentarza można zapoznać się w Sądzie Rejonowym w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 2, pokój 210.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza i ponadto mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Stanisławie Chodynieckim

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-01-16
Publikacja w dniu:
2017-01-16
Opis zmiany:
b/d