Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza po Eugeniuszu Andrzeju Witku

Sąd Rejonowy w Gryfinie zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 października 2016 r. polecił sporządzenie spisu inwentarza po Eugeniuszu Andrzeju Witku, zmarłym dnia 9 marca 2015 r., PESEL 40010304675, ostatnio zamieszkałym w Gryfinie oraz do wykonania tego postanowienia wyznaczył Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Grzegorza Juszczaka.

Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza po Eugeniuszu Andrzeju Witku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d