Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza po Annie Kuźniewskiej

Sygn. akt I Ns 189/21

 

 POSTANOWIENIE

 

 

                                                                                                        Dnia  4 marca 2021r.

 

            Sąd Rejonowy w Gryfinie   Wydział I Cywilny

            w następującym składzie:

            Przewodniczący             SSR Agnieszka Kołodziej

           

 

po rozpoznaniu w dniu   4 marca 2021r.  w Gryfinie na posiedzeniu niejawnym                               

sprawy z wniosku Darii Kuźniewskiej, Szymona Kużniewskiego i Łukasza Kuźniewskiego

o sporządzenie spisu inwentarza po Annie Kuźniewskiej

postanawia:  sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Annie Kuźniewskiej, zmarłej dnia 21 grudnia 2017r. w Gryfinie, ostatnio stale zamieszkałej w Gryfinie

 

 

POUCZENIE

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza po Annie Kuźniewskiej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Łobos
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2021-03-19 11:32:58
Publikacja w dniu:
2021-03-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Łobos
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2021-03-19 11:32:18
Publikacja w dniu:
2021-03-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Łobos
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2021-03-19 11:27:58
Publikacja w dniu:
2021-03-19
Zmiany:
Podejrzyj