Ogłoszenie I Ns 370/21

„Sąd Rejonowy w Gryfinie w Wydziale I Cywilnym ogłasza, iż w dniu 8 czerwca 2021 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 370/21 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Marii Roman, zmarłej dnia 9 lutego 2018 roku w Lubiczu, ostatnio zamieszkałej w Lubiczu. Sąd poucza, iż każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”;

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 370/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2021-10-05 14:55:35
Publikacja w dniu:
2021-10-05
Zmiany:
Podejrzyj