Konkursu na stanowisko: stażysta — ¼ etatu — VI Zamiejscowy Wydział Karny w Chojnie

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GRYFINIE ogłasza konkurs na stanowisko: stażysta — ¼  etatu miejsce pracy —   VI Zamiejscowy Wydział Karny Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą w Chojnie


Do składania ofert zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

 

Podstawowe:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. posiadają nieposzlakowaną opinię,
 3. nie byli karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko kandydatom nie może toczyć się postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego bądź o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie minimum średnie,
 6. posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. posiadają znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym, w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word.

 Dodatkowe:

 1.  umiejętność kreatywnego myślenia,
 2. komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,
 3. odporność na stres,
 4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 5. umiejętność pracy w zespole, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność.


Do zakresu obowiązków należeć będzie między innymi

 1. protokołowanie na sali rozpraw i wykonywanie wszelkiej związanej z tym pracy w sekretariacie wydziału,
 2. wykonywanie innych czynności z zakresu administracji sądowej.

 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

 1. C. V. wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. 4 kopie świadectwa maturalnego, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy),
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,  
 7. Oświadczenie kandydata o:
  • pełnej zdolności do czynności prawnych,  
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,  
  • oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego bądź przestępstwo skarbowe,  
  • oświadczenie kandydata o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 poz.922)".


Oferty należy składać do dnia 30 lipca 2018r do godz. 15.00 w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 8 — pok. 206 — II piętro lub nadać drogą pocztową z oznaczeniem konkursu.

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.gryfino.sr.gov.pl

 

W załączeniu:

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Zarządzenie

Rejestr zmian dla: Konkursu na stanowisko: stażysta — ¼ etatu — VI Zamiejscowy Wydział Karny w Chojnie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d