Konkurs na stanowisko: stażysta (umowa w zastępstwie) – 1 etat – Sąd Rejonowy w Gryfinie

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GRYFINIE

ogłasza konkurs na stanowisko: stażysta (umowa w zastępstwie) – 1 etat  

miejsce pracy – Sąd Rejonowy w Gryfinie

 

Do składania ofert zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

 

Podstawowe:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. posiadają nieposzlakowaną opinię,
 3. nie byli karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko kandydatom nie może toczyć się postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego bądź o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie minimum średnie,
 6. posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. posiadają znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym, w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word.

 

Dodatkowe:

 1. umiejętność kreatywnego myślenia,
 2. komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,
 3. wysoka odporność na stres,
 4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 5. umiejętność pracy w zespole, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność.

 

Do zakresu obowiązków należeć będzie między innymi

 1. protokołowanie na sali rozpraw i wykonywanie wszelkiej związanej z tym pracy w sekretariacie wydziału,
 2. wykonywanie innych czynności z zakresu administracji sądowej.

 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

 1. C.V. wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie świadectwa maturalnego, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy),
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. Oświadczenie kandydata o:
  • pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego bądź przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o następującej treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 poz.922)”.

 

Oferty należy składać do dnia 18 grudnia 2017r do  godz. 15.00 w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 8 – pok. 206 – II piętro lub nadać drogą pocztową z oznaczeniem konkursu.

 

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.gryfino.sr.gov.pl           

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko: stażysta (umowa w zastępstwie) – 1 etat – Sąd Rejonowy w Gryfinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
b/d