Konkurs na stanowisko: stażysta (umowa na zastępstwo) – 1 etat - Zamiejscowy VI Wydział Karny z siedzibą w Chojnie

I.Wymagania:

Zgodnie z art.2 ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2015.1241j.t. z późn.zm.) na staż urzędniczy mogą być przyjęte osoby, które spełniają następujące warunki:

Podstawowe:
 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. posiadają nieposzlakowaną opinię,
 3. przeciwko kandydatom nie może toczyć się postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego bądź o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. nie byli karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. które ukończyły co najmniej szkołę średnią mają zdany egzamin maturalny,
 6. posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. posiadają znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym, w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word.
Dodatkowe:
 1. umiejętność kreatywnego myślenia,
 2. komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,
 3. wysoka odporność na stres,
 4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 5. umiejętność pracy w zespole, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność.
II. Do zakresu obowiązków należeć będzie między innymi
 1. protokołowanie na sali rozpraw i wykonywanie wszelkiej związanej z tym pracy w sekretariacie wydziału,
 2. wykonywanie innych czynności z zakresu administracji sądowej.
III. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
 1. podanie
 2. C.V. wraz z numerem telefonu kontaktowego,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie świadectwa maturalnego, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 5. kopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe,
 6. przebieg pracy zawodowej (dobrze widziane opinie z poprzednich miejsc pracy).
 7. Oświadczenie kandydata o:
  1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego bądź przestępstwo skarbowe,
  4. oświadczenie o następującej treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 poz.922.)".

Oferty należy składać do dnia 3 marca 2017r do godz.15.00 w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 8 – pok. 206 – II piętro lub nadać drogą pocztową z oznaczeniem konkursu.

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.gryfino.sr.gov.pl.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gryfinie

Lilianna Ochmańska

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko: stażysta (umowa na zastępstwo) – 1 etat - Zamiejscowy VI Wydział Karny z siedzibą w Chojnie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-02-17
Publikacja w dniu:
2017-02-17
Opis zmiany:
b/d