Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę serwisową drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

D – ZP/31/32/4/18

 

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie usługi „Serwis kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych” będących na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Gryfinie – jako wykonawcę niniejszej usługi wybrano firmę:

3D Office S.C.
Michał Mosiński, Magdalena Kuliga
ul. Langiewicza 21/10
70-263 Szczecin

która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

Jednocześnie wyłoniona w postępowaniu firma winna w terminie 7 dni zawrzeć z Sądem Rejonowym w Gryfinie stosowną umowę na wykonywanie usługi, zgodnie z zaproszeniem i złożoną ofertą.

 

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Gryfinie
Lilianna Ochmańska

Rejestr zmian dla: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę serwisową drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Zalewski
Dokument z dnia:
2018-02-22
Publikacja w dniu:
2018-02-22
Opis zmiany:
b/d