Informacja o sposobach uiszczania opłat sądowych w formie bezgotówkowej w Sądzie Rejonowym w Gryfinie

INFORMACJA O SPOSOBACH UISZCZANIA OPŁAT SĄDOWYCH W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ W SĄDZIE REJONOWYM W GRYFINIE

Na podstawie § 4b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 408 i 948 z póz zm.)
informuję co następuje:

  • W Sądzie Rejonowym w Gryfinie opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej za pomocą urządzeń elektronicznych - Samoobsługowych Terminali Płatniczych (STP).
  • Uiszczenie opłaty sądowej w sprawach cywilnych może być dokonywane  na rachunek bankowy bieżący dochodów  :  NBP O/O Szczecin 55 1010 1599 0057 9922 3100 0000 z podaniem sygnatury akt sprawy.

Informacja podlega udostępnieniu:

  1. tablica ogłoszeń w budynku sądu
  2. strona internetowa sądu

Rejestr zmian dla: Informacja o sposobach uiszczania opłat sądowych w formie bezgotówkowej w Sądzie Rejonowym w Gryfinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Łobos
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2021-02-02 13:25:45
Publikacja w dniu:
2021-02-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Bodnar
Opublikował:
Paweł Bodnar
Dokument z dnia:
2020-11-09 15:49:50
Publikacja w dniu:
2020-11-09
Zmiany:
Podejrzyj