I N 530/21

I N 530/21                                                                                                                     Gryfino, dnia 16 sierpnia 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Gryfinie, Wydział I Cywilny ogłasza, iż w dniu 6 sierpnia 2021r. w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po Barbarze Szewczuk (sygn. akt I N 530/21), zmarłej dnia 14 lutego 2018r. w Gryfinie, posiadającej numer PESEL 59102411520, ostatnio zamieszkałej pod adresem: Lubicz 4, 74-120 Lubicz. Sąd poucza, że:

ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”.
 

Rejestr zmian dla: I N 530/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
Paweł Łobos
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2021-08-24 13:55:46
Publikacja w dniu:
2021-08-24
Zmiany:
Podejrzyj