Drugie zaproszenie - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe wraz z remontem elewacji budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie

W trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego art. 4d ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych

Sąd Rejonowy w Gryfinie  zwraca się do :
1.    Bałtycka Instytucja Gospodarki  Budżetowej Baltica ul. Kurkowa 12  80-803 Gdańsk,
2.    Mazowiecka  Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA ul. Antoniego Kocjana 3 01-473 Warszawa
3.    PIGB "Pomerania" w Koszalinie ul. Strefowa 17, 75-100 Koszalin
4.    Zachodnia Instytucja    Gospodarki Budżetowe  „ Piast” 56-100 Wołów ul. Cicha 8
                                                      
 o przedstawienie kalkulacji cenowej  dla zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe wraz z remontem elewacji budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie położonego przy ul. Grunwaldzkiej 2 na terenie działki nr 149 w obrębie Gryfino 3”
Kalkulację proszę przesłać na adres Sądu Rejonowego w Gryfinie 74-100 Gryfino   ul. Grunwaldzka 2 do dnia 21 maja  2017 roku, lub pod  numer faksu : 91 42 00 302 .
 Kalkulacja powinna zawierać całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
 
Przedmiot zamówienia tj.  
1) projekt budowlano-wykonawczy,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3) wzór umowy
4) karta gwarancyjna
5) przedmiary robót


Dyrektor Sądu Rejonowego w Gryfinie
Lilianna Ochmańska

Rejestr zmian dla: Drugie zaproszenie - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe wraz z remontem elewacji budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Konojacki
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Konojacki
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paweł Łobos
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryfinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Adam Konojacki
Dokument z dnia:
2017-03-02
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d